Veelgestelde vragen

 

Heb je een snelle vraag? Start dan een chat via facebook, wij antwoorden doorgaans dezelfde dag nog!

 

Voor welke leeftijd is Twix geschikt?

Het Twix boek richt zich als voorleesboek tot kinderen vanaf 6 jaar, maar vanaf leesniveau AVI-E5 (eind groep 5 / leerjaar 3) kunnen de kinderen het ook zelfstandig lezen. Hoewel het boek in eerste instantie bedoeld is voor de leeftijdsgroep 6-9 jaar, blijkt uit reacties uit de leeftijdsgroep 10-12 jaar dat ook hier het boek vaak nog heel leuk en spannend wordt gevonden. Dit is "mooi meegenomen" omdat uit de praktijk blijkt dat sommige kinderen tot in de laatste groep van de basisschool vaak nog moeite hebben met het automatiseren van de tafels. Met dit boek krijgen ze wat dat betreft een extra handvat aangeboden, waarmee ze bovendien zelfstandig aan de slag kunnen gaan.

Het Twix kaartspel kan al worden gespeeld vanaf 5 jaar dankzij de eenvoudige memory-variant (geheugenspel). Vanaf 7 jaar kan je met de overige spelvarianten de tafels oefenen. Elke tafelsom heeft een unieke kaart met een eigen beeld en verhaal.

 

Wie is de initiatiefnemer van Twix?

Gi Caers is schrijver en uitgever van het Twix boek en Twix kaartspel en tevens bedenker van de Tafelmanieren van Twix.  Gi beweegt zich graag in de leefwereld van kinderen en is van jongs af aan gepassioneerd door getallen. Het idee voor het schrijven van een reken-sprookje ontstond toen hij zijn dochter Laura wilde helpen bij het automatiseren van de tafels. Daarnaast heeft Gi in het verleden een training gevolgd over geheugentechnieken en is hij ervan overtuigd geraakt dat specifieke mnemotechnische hulpmiddelen ook door jonge kinderen kunnen worden toegepast. 

 

Is Twix een nieuwe leermethode voor de tafels van vermenigvuldiging?

Nee! Twix biedt wel een samenhangende set van geheugensteuntjes (ezelsbruggetjes) die aansluit op het niveau en de leefwereld van jonge kinderen. Het boek en de oefenmodules kunnen worden ingezet om deze ezelsbruggetjes aan te leren, zodat kinderen ze vervolgens ook zelf kunnen toepassen. De "Tafelmanieren van Twix" willen een aanvulling zijn op de reguliere lesmethoden, en op die manier een extra steun in de rug bieden aan kinderen die moeite hebben om de tafels de automatiseren. Ook woord- en beelddenkers zullen zich aangesproken voelen door het verhaal en de afbeeldingen uit het boek.

 

Is al het materiaal op deze website gratis?

Ja. Het voorleesmateriaal onder "Twix lezen" is gratis en vrij voor iedereen toegankelijk. Ook de oefenmodules onder Twix rekenen zijn kosteloos, maar om toegang te krijgen wordt gevraagd een aantal inhoudelijke vragen over het verhaal te beantwoorden. De oefenmodules zijn immers alleen toe te passen als eerst ook het boek is gelezen. Na succesvol doorlopen van de Twix Quiz kunnen scholen zich vervolgens blijvend toegang verschaffen door zich te registreren, waarbij ze een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen.

 

Zijn er al scholen die met Twix hebben gewerkt?

In het schooljaar 2014-2015 is Twix voor het eerst voorgelezen in meerdere Nederlandse en Vlaamse "Pilot" scholen. Op basis van de verzamelde feedback is het verhaal en het materiaal op de website verder verbeterd. In een aantal scholen heeft Gi Caers zelf workshops gegeven aan kleine groepjes leerlingen om de tafelbruggetjes op een speelse manier aan te leren. Gesteund door het enthousiasme van de kinderen (die maar al te graag in de huid van de prinsen en prinsessen kropen) is hij ervan overtuigd geraakt dat de Twix aanpak niet alleen enorm leuk is maar ook doeltreffend als het gaat om het leren onthouden van de tafels. Na publicatie van het boek in september 2014 en de vele enthousiaste reacties die daar op volgden is het boek in de jaren erna in enkele honderden Nederlandse en Vlaams scholen voorgelezen. Sinds januari 2017 is ook het Twix kaartspel beschikbaar en vormt dit een mooie aanvuling op het boek.

 

Wie heeft er bijgedragen aan de totstandkoming van deze website?

Deze Twix website is tot stand gekomen dankzij de medwerking van:

Marieke Blankert - illustraties  /  Anja Caers - muziek  /  Kosta Samardziev - website bouw

 

Bestel het Twix boek of kaartspel!

 

Heb je een snelle vraag? Start dan een chat via facebook, wij antwoorden doorgaans dezelfde dag nog!