Spring naar de inhoud

Twix reken-materiaal

Na het voorlezen heb je een goede basis om samen met de kinderen de Twix ezelsbruggetjes en rekentrucjes te gaan oefenen. Als je dit écht interactief en spelenderwijze wil doen dan is het Twix kaartspel hiervoor bij uitstek geschikt. Voor grotere groepen kan ook gebruik worden gemaakt van het materiaal hieronder.Ben je leerkracht en wil je het verhaal voorlezen in de klas? Lees dan bijgevoegde voorlees-instructie en ontdek hoe illustraties, luisteropdrachten en kleurplaten kunnen worden ingezet om de kinderen het sprookje écht te laten beleven. Ook voor ouders of begeleiders is dit document een goed vertrekpunt bij het voorlezen van het boek.

Twix tafelpad

Onderstaand tafelpad vat samen hoe Twix de tafels indeelt. Merk op dat de Twix methodiek geen onderscheid maakt tussen bijvoorbeeld 3×6 en 6×3. In beide gevallen gaat het om hetzelfde knuffelgeheim, en dat is het ezelsbruggetje met de 3 dobbelstenen met 6 ogen!

Twix oefenmodules

In onderstaande oefenmodules worden alle Twix ezelsbruggetjes en rekentrucjes voor de tafels van 1 tot 10 op interactieve wijze getoond. De modules kunnen worden uitgevoerd op digibord, computer of tablet.

Module 1 – Geluksgetallen

Deze module toont de tafels met gelijke factoren (zoals 7×7). De Geluksgetallen vormen in de Twix aanpak een logisch vertrekpunt omdat de kinderen deze kennen uit het sprookje. Tenzij de eenvoudige tafels nog niet bekend zijn., in dat geval kan je beter beginnen met Module 2.

Module 2 – Knuffelgeheimen

Knuffelgetallen zijn tafels met ongelijke factoren. Deze module behandelt de Knuffelgetallen waarvan één van de factoren gelijk is aan 1, 2, 5, 9 of 10: de Knuffelgeheimen.  Als de kinderen al een goede kennis hebben van de tafels van 1, 2 en 5 kan deze module worden beperkt tot de tafels van 9 en 10.

Module 3 – Wensen en dromen

Deze module behandelt het overgebleven deel van de Knuffelgetallen: de wensen en dromen. Dit zijn de lastigste tafels waarvan beide factoren gelijk zijn aan 3, 4, 6, 7 of 8

Twix oefenbladen

Het oefenen met de digitale modules kan worden aangevuld met oefeningen op fysieke werkbladen. Er zijn 5 oefenseries die elk apart kunnen worden gedownload, maar het is ook mogelijk om ze in één keer als totaalbestand te downloaden.

Oefenserie A – Geluksgetallen

Deze werkbladen kunnen worden uitgedeeld aan de kinderen na het doorlopen van Module 1. De oefeningen richten zich uitsluitend op de tafels met gelijke factoren: de Geluksgetallen.

Oefenserie B – Geluksgetallen en Knuffelgeheimen

Deze werkbladen kunnen worden uitgedeeld na het doorlopen van Modules 1 en 2. De oefeningen  richten zich op de Geluksgetallen (tafels met gelijke factoren),  alsook op het herkennen van de Knuffelgeheimen (tafels die een 1, 2, 5, 9 of 10 bevatten).

Oefenserie C – Knuffelgeheimen

Deze werkbladen kunnen worden uitgedeeld na het doorlopen van Module 2. De oefeningen  richten zich uitsluitend op de Knuffelgeheimen (tafels die een 1, 2, 5, 9 of 10 bevatten).

Oefenserie D – Wensen en dromen

Deze werkbladen kunnen worden uitgedeeld na toepassing van Module 3. De oefeningen richten zich op de Knuffelwensen en –dromen (tafels waarvan de factoren gelijk zijn aan 3, 4, 6, 7, of 8).

Oefenserie E – Alle tafels

Deze werkbladen kunnen als laatste worden uitgedeeld, na afronding van alle modules.

Copyright © 2024 Twix Upon A Time